Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri

Pogoji poslovanja

Wellness Center Harmonija
GM skupina d.o.o.
Rašica
1211 Ljubljana - Šmartno
Telefon: 01 729 66 50, 040 888 021
Fax: 01 729 65 05
e-mail: recepcija@harmonija.eu

Identifikacijska številka za DDV: SI96372273
Zavezanec za DDV po zakonu.
Matična številka: 6625118

Transakcijski račun: SI56 0310 6100 0819 616 (SKB d.d.)

 

Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji.
Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje založbo in kupca.


Nakupovanje

Spletna stran www.harmonija.eu obiskovalcem predstavlja program Wellness centra Harmonija ter omogoča nakupovanje izdelkov.
Naročilo zavezuje Wellness Center Harmonijo in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih podjetja in bo dostopno potrošniku.

Dostava

Stroški pakiranja in poštnine, ki jih plača kupec, znašajo 3,50 EUR na pošiljko. Pri naročilih nad 50,00 EUR sta pakiranje in poštnina brezplačna. Ti pogoji veljajo le za dostavo po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije bomo izračunali dejanske stroške poštnine po ceniku dostavnega servisa.

Za vse knjige naročene v istem dnevu se plačajo stroški poštnine in pakiranja le enkrat.

Naročene izdelke bomo odposlali praviloma v 48 urah od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 13. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila.

Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu Wellness centra Harmonije, vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro. Če se boste odločili za osebni prevzem, to vpišite pod »Opombe«.


Plačilni pogoji

Wellness center Harmonija omogoča nakup blaga po povzetju ali s predračunom. Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na e-mail poslali predračun in ko bo le-ta plačan, vam bomo poslali naročene knjige.

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Wellness centra Harmonija.


Cene

Cene so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 22,00% DDV.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.


Vračilo blaga

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema knjige in sicer na enega od dveh načinov:

  • da vrne knjigo na založbo v 15-ih dneh po prejemu,
  • ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago.

Pogoj v obeh primerih je, da blago na naslov založbe vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so pogoji izpolnjeni, Wellness Center harmonija kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

  • izpolnjevanja pogodbe ali
  • sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Obrazec za odstop od pogodbe / vračilo blaga

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.«.


Reklamacije

Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (info@harmonija.eu) v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga. Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njengovo normalno rabo (npr. poškodovana embalaža, pomankljiva vsebina ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.


Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da Wellness center Harmonija vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.


Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Wellness center Harmonija.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@harmonija.eu.